Hakkımızda

Adli Bilimciler Derneği, 17 Mayıs 2001 tarihinde Ankara’da adli bilimciler tarafından kurulmuş bir dernektir. Adli Bilimciler Derneği (ADBİD), adli bilimcileri bir araya getirerek, adli bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Dernek, Türkiye’deki ilk “Adli Diş Hekimliği”, “Adli Antropoloji”, “Yangın İncelemeleri” ve “Adli Psikiyatri” sertifikalı kurslarını düzenlemiştir. Dernek Anadolu Adli Bilimler Kongrelerinin düzenleyici kurumları arasında yer almaktadır.

Adli Bilimciler Derneği’nin amaçları arasında şunlar bulunmaktadır.

  1. Bilimsel faaliyetlerde bulunmak;
  2. Üyelerinin özlük haklarının gelişmesine ve desteklenmesine katkıda bulunmak;
  3. Sosyal ve ekonomik dayanışmayı teşvik etmek ve desteklemek.

Adli Bilimciler Derneği, Türkiye’de ilk kez adli bilimler alanında hakemli dergi olan ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizininde kayıtlı olan Adli Bilimler Dergisi‘ni, Adli Psikiyatri Dergisi‘ni, Toksikoloji Dergisi‘ni, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi‘ni yayımlamıştır. Adli Bilimler Dergisi ve Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi yayımlanmaya devam etmektedir.