5. Adli Psikoloji, 1. Adli Felsefe, 1. Adli Sosyoloji Kongresi

Gazi üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği iş birliği ile 12-13 Nisan 2018’de 5.Adli Psikoloji, 1.Adli Felsefe, 1.Adli Sosyoloji Sempozyumu yapılacaktır. İlk gün Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe için ortak oturum olup; ikinci gün paralel oturumlar ile psikoloji, sosyoloji ve felsefe içerikli eş zamanlı ayrı oturumlar olacaktır.
5.Adli Psikoloji 1.Adli Felsefe 1.Adli Sosyoloji Kongresi Belirlenen Konuşmacı ve Konular
Akademisyen Yazar Sefer Darıcı
Arş. Gör. Özlem Ergin
Arş. Gör. Pınar Bulut Gökdemir:Psikanalitik Açıdan Suça Nasıl Yaklaşılır?
Av. Mustafa Remzi Toprak:Hukuk Felsefesi
Banu Gür Adli Spor Komisyonu Başkanı. Sağır bireylerde suçluluk oranı ve işaret dili
Betül Yıldırım Sanat ve suç ilişkisi
Bülent Özdoğan:Uygulamalı Etik:, Değerlerle Yönetim
Bülent Polat:Yaşlı hükümlerle ilgili çınar programı
Dilek Tektaş
ASPB İl Müdürlüğü Koruyucu Aile.
Ceza infaz kurumunda 0-6 yaş grubunda olup annesi ile kalan çocuklar
Doç. Dr. Tuğba Karaarslan:Gelişimsel Pediatri
Dr. Ayhan Özkan:Kırıkkale Vali Yardımcısı
Dr. Figen Paslı Hastanede:Çocuk Koruma Merkezleri
Elif Habermas
Fikret Yılmaz:Tolerans Adalet
Doç.Dr.Levent Eraslan Narko sosyoloji
Murat Madenüs:Kırsal Kriminoloji
Münire Kaplan:Yıldırım Beyazıt Üni. Psikoloji, psikiyatri çatışması
Özgür Zobar:Narkotik Şube
Özlem Sayıner: Sosyoloji ve sivil toplum?
Prof. Dr. Hamit Hancı:Yılan Hikayesi
Psk. Muharrem Çetin:Aile Mahkemesi Çocuk Korumada Adalet Sistemi
Serap Kipay:
Tuğba Köksal:Sosyal medya ve şiddet
Tuğba Topçu:Hemşirelikte Psikoloji Eğitimin Önemi
Umut Ayhan:Yapay Zeka Suç İlişkisi
Uzm. Cansu Akoğlan:Suç irade ilişkisi
Uzm. Elçin Çakar Terzioğlu:Ceza ve Tevkifevleri  Ceza infaz kurumunda bulunan çocuk ve ergenlerle yapılan çalışmalar
Ceza infaz kurumunda bulunan çocukların mevcut durum analizi
Uzm. Ftr. Hüseyin :İbni Sina Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Adli Vakalarda Fizik Tedavi Uygulamaları
Uzm. Hatice Turan:Medya ve şiddet
Uzm. Nihan Turgut:Afyon Üni. Kötülük ve vicdan
Uzm. Psk. Altan Tülü:Zekai Tahir Burak Adli psikolojide risk değerlendirmesi
Uzm. Psk. Gülçin Orhan:Eskişehir ÇİM Çocuk istismarı ve ihmali ile çalışanlarda ikincil travma ve tükenmişlik
Uzm. Psk. Gülşah Kale:Nazilli  Vaka sunumu
Uzm. Psk. Hatice Mengü:Adalet Bakanlığı Aile Mahkemesi Aile ve Çocuk Mahkemelerinde Meslek Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları
Uzm. Psk. Serap Görücü:Adalet Bakanlığı Hükümlü tutukulularda madde bağımlılığı
Suç motivasyonlarına yönelik müdahale programları
Uzm. Psk. Sezer Oduncuoğlu:Emniyet Genel Müd. Emniyette Çalışan psikologlarda eşduyum yorgunluğu
Uzm. Psk. Sinan Tetik:Etlik Zübeyde Hanım  Evli kadınların evlilik içi cinsel şiddete ilişkin tutumları ve ilişkili etmenler ?
Uzm. Psk. Şeyma Siphaioğlu:Faili meçhul olaylarda fail ya da faillerin profil analizi
Uzm. Sos. İpek Coşkun Eğitim sosyolojisinde adalet kavramı
Vildan Üstün Engellilik ve adli boyutu
Yrd. Doç. Dr. Aygül Nalbant Çocuk Mahkemelerinde Tedbir Kararları
Yrd. Doç. Dr. Batu Günör Hukuk felsefesinde?
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Akın Cengiz Varlık adalet gerekliliği ve görelilik
Yrd. Doç. Dr. Seda Bayraktar
Akdeniz Ün. Adli Bilimler Bağlamında Amok Koşucuları
Yunus Alp:Gazi Sosyoloji Engelli sporcuların birbirlerine uyguladıkları şiddet
Gazanfer Can:Adalet Felsefesi
Kayıt Ücretleri:
18 Mart 2018 tarihinden önceki kayıt ücreti öğrenciler için 75 TL, geri kalanlar için 100 TL olacaktır.
18. Mart sonrasında ise kayıt ücretleri herkes için 100 TL olarak güncellenecektir.
Sözel veya poster bildirisi kabul edilen katıımcılar için kayıt ücreti 50 TL olacaktır.
Etkinlik programı ve kayıt sistemi yakında açıklanacaktır.
Ayrıntılı bilgi için:
adlifelsefekomisyonu@gmail.com
adlipsikolojikomisyonu@gmail.com